Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ons Eendje

Op een huurovereenkomst zijn uitsluitend van toepassing alle bepalingen en voorwaarden
die vermeld zijn op de voorpagina van het contract of offerte, alsmede de huurvoorwaarden
van zoals hieronder beschreven.

– De bestuurder is 24 jaar of ouder en minimaal 1 jaar in het bezit van een rijbewijs.
– De auto wordt opgehaald bij de verhuurder.
– De auto wordt verhuurd zonder chauffeur en voor minimaal een dagdeel, tenzij
anders is overeengekomen.
– De auto blijft in Nederland. U mag dus bijvoorbeeld niet naar Duitsland.
– Met de auto mag niet meegedaan worden aan rittensport of andere evenementen
zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming van de verhuuragent of de directie.
-In de auto kunnen maximaal vier personen plaatsnemen.

Ophalen en terugbrengen

Het huren van de auto kost per dagdeel: € 95,- | per dag: € 140,- | per weekend: € 210,-

Bij dagverhuur kan de auto de dag voorafgaande aan de verhuurdag worden opgehaald
tussen 16:00 en 20:00 uur of op de verhuurdag zelf vanaf 09:00 uur (weekend 10:00 uur).

De auto wordt op de verhuurdag om uiterlijk 20:00 uur teruggebracht bij de verhuurder.
Een dagdeel duurt van 09:00 – 13:00 uur of van 13:30 – 17:30 uur.

Bij weekendverhuur wordt de auto vrijdag tussen 16:00 en 20:00 uur opgehaald en
zondagavond voor 20:00 uur teruggebracht. In overleg met de verhuurder zijn andere
tijden bespreekbaar.

Brandstof

De brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. De auto rijdt op euro 95.
De auto wordt verhuurd met een volle tank en wordt met een volle tank teruggebracht.

Borgsom

De borgsom voor verhuur bedraagt € 500,-. Dit bedrag wordt vooraf voldaan per
eenmalige machtiging. Bij schade is de huurder de borgsom geheel of gedeeltelijk
kwijt. Dit naar beoordeling van de verhuuragent en/of de directie.

Uiterlijk 3 maanden na verhuur wordt de machtiging vernietigd, nadat vast is
gesteld door de directie dat er geen boetes zijn veroorzaakt door de huurder.

Eigen risico

Het eigen risico voor verhuur bedraagt € 500,-. Dit bedrag wordt bij schade (deels)
voldaan door middel van incasseren van de machtiging. Bij schade is de huurder het
eigen risico geheel of gedeeltelijk kwijt. Dit naar beoordeling van de verhuuragent
en/of de directie.

Reserveren

Een auto kan zowel online als telefonisch worden gereserveerd. De reservering is
pas definitief na vooraf storting van het huurbedrag, een ingevuld en ondertekend
huurovereenkomst en machtiging. Dit laatste vindt plaats op de dag zelf.

Schade

Reparaties aan de auto zonder toestemming van de verhuurder zijn niet toegestaan.
Eventuele boetes worden op de chauffeur verhaald als mede schade e.d. Bij het afhalen
van de auto wordt er een kopie van het rijbewijs van de huurder gemaakt.

De auto is WA verzekerd als verhuurauto met aanvulling inzittenden.

Aansprakelijkheid

1. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan
de auto mocht worden toegebracht.
2. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van inzittenden of derden,
waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor
onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
3. In geval van schade of verlies, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan
onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen.
De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en
zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken.

Bij het nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van
de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder
te lijden schade aansprakelijk worden gesteld. Het huren van de auto is voor eigen
risico. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade van
gebruikte arrangementen of gebruik van de auto. Hieronder valt ook het evt. niet af
kunnen maken van een route of arrangement door uitval van de auto of een ander
voorval dat dit tot gevolg heeft.

Annulering

– Door de verhuurder

Als de auto op of voor de reserveringsdag buiten gebruik raakt (bijvoorbeeld door
een ongeval of een technisch mankement) zal de verhuurder de huurder hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte brengen. De verhuurder zal, indien mogelijk, een
andere auto ter beschikking stellen.

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke
tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de auto door de huurder niet op
zorgvuldige wijze zal worden gebruikt.

– Door de huurder

Vanaf het moment van reservering tot maximaal 2 weken voor aanvang – Gratis annulering
– tot maximaal 160 uur ( 7 dagen ) 25% van het totaalbedrag
– tot maximaal 96 uur ( 4 dagen ) 50% van het totaalbedrag
– tot maximaal 48 uur ( 2 dagen ) 75% van het totaalbedrag

Wanneer de huurder minder dan 48 uur van te voren annuleert, is hij/ zij het volledig
overeengekomen totaalbedrag verschuldigd.